plaćanje, novac, evri, euro

Plaćanje smeštaja

Mogu li platiti u evrima ili nekoj drugoj stranoj valuti?

Plaćanje se vrši u dinarima, po gornjem kursu Narodne banke na dan kada se vrši plaćanje. S obzirom da se svi naši stanovi nalaze u blizini neke menjačnice, novac u stranoj valuti neće predstavljati nikakav problem.

Mogu li platiti karticom ili čekovima?

Za sada plaćanje je jedino moguće izvršiti u gotovini. Međutim, svi naši stanovi nalaze se u neposrednoj blizini nekog bankomata, tako da Vam dolazak do gotovine neće predstavljati nikakav problem. Radimo na tome da u skorije vreme omogućimo i naplatu karticom.

Mogu li platiti na kraju boravka?

Plaćanje se vrši isključivo unapred, prilikom preuzimanja ključeva. Ako iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da cleu sumu platite odjednom, moguće je da platite za kraći period, pa do isteka tog perioda isplatite ostatak.

Moram li uplatiti avans kako bi mi rezervacija bila sigurna?

Da bi Vaša rezervacija bila validna - uplata avansa NAJČEŠĆE nije potrebna, ako se radi o skorom datumu dolaska. BeoApartman i vlasnici apartmana zadržavaju pravo da zatraže uplatu avansa ukoliko procene da je to neophodno. Obično se to odnosi na duže rezervacije, ili rezervacije koje se prave duži vremenski period unapred. Ukoliko sami insistirate na uplati avansa, bez obzira što od Vas to nije zatraženo sa naše strane - to neće predstavljati ni najmanji problem. Ali i bez toga, Vaša rezervacija na koju ste dobili potvrdan odgovor je sigurna.