Medicinski Turizam Beograd

Globalizacija, odnosno sve slobodniji protok ljudi i informacija, omogućio je da se  tehnike materijali i tehnološke inovacije se veoma brzo šire svetom. U velikom broju delatnosti to znači da oni koji pružaju usluge “u zemljama u razvoju” to mogu da rade podjednako kvalitetno, a po daleko nižim cenama u odnosu na njihove kolege u razvijenom svetu. Takav trend nije zaobišao ni zdravstvene usluge. Zahvaljući ovakvom stanju stvari razvio se i medicinski turizam – naime,  zbog sve dužeg životnog veka, dugih lista čekanja u domovinama i naravno enormnih razlika u ceni i, stanovnicima visoko razvijenih zemalja se (uz troškove puta i smeštaja) više isplati da neophodnu intervenciju obave u nekoj od zemalja u razvoju, spajajući pritom lepo i korisno.

Srbija se može pohvaliti velikim brojem zdravstvenih radnika čiji je kvalitet usluga na veoma visokom i profesionalnom nivou i u korak sa standardima razvijenih zemalja. Zbog toga se i veliki broj ljudi odlučuje da u Srbiji, a prvenstveno Beogradu, zatraži usluge stomatologaoftalmologa, plastičnih hirurga, ortopeda i fizijatara ili kardiologa. Ukoliko je Vaša poseta Beogradu motivisana upravo medicinskim razlozima, BeoAparatman Vam može pružiti kvalitetan kratkoročni apartmanski smeštaj u blizini klinika za vreme trajanja intervencije.