dolazak i odlazak u apartman

Dolazak i Odlazak

Dolazim u jutarnjim časovima, mogu li odmah ući u apartman?

U naše apartmane ulazi se najranije u 14 časova. Ranije je moguće ući u slučaju da je apartman slobodan dan pred vaš dolazak, odnosno da vlasnik ima uslove da Vas useli u spreman apartman ranije. Svakako je najbolje da se o mogućnosti ranijeg ulaska raspitate kod nas.

Ko će mi dati ključeve?

Na adresi apartmana uvek će Vas sačekati osoba koja će Vas uvesti u stan, sa Vama potpisati ugovor, predati Vam ključeve i izvršiti naplatu. Broj telefona, ime osobe i tačnu adresu apartmana dobićete od nas u potvrdi rezervacije

Šta da radim sa ključevima kad dođe vreme odlaska?

U najvećem broju slučajeva ključevi se ostavljaju na prethodno dogovoreno i za to namenjeno mesto. Zadržavamo pravo da na naš zahtev na čas Vašeg odlaska dođe osoba koja bi preuzela ključeve.

Hteo bih da moj prijatelj preuzme ključeve pre mog dolaska.

Moguća je i varijanta da neko umesto Vas preuzme ključeve. U tom slučaju ta osoba bi bila dužna i da sa nama potpiše ugovor i izvrši plaćanje. Po Vašem dolasku svakako bi bilo neophodno da se evidentirate - upišete u knige gostiju.